Disclaimer en auteursrechten

De foto’s en teksten op de website van Aggie Fotografie zijn eigendom van Aggie Fotografie en zijn beschermd door het auteursrecht. Het gebruik, verveelvoudiging of verspreiding van deze foto’s en teksten is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aggie Fotografie niet toegestaan.

 

Het is niet toegestaan om de foto’s en teksten te gebruiken voor commerciële doeleinden of om ze te bewerken of te veranderen op welke wijze dan ook, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Aggie Fotografie.

 

Indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden door het gebruik van een foto of tekst op de website van Aggie Fotografie, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met ons via info@aggiefotografie.nl. Auteursrechtelijke kwesties zullen worden voorgelegd aan de juristen van het Algemeen Noordelijk Foto & Persbureau B.V. of de advocaten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

 

Aggie Fotografie respecteert de rechten van anderen en streeft ernaar om geen inbreuk te maken op portretrechten. Mocht u desondanks van mening zijn dat uw rechten zijn geschonden, dan vragen wij u vriendelijk om dit aan ons kenbaar te maken zodat wij dit zo spoedig mogelijk kunnen oplossen.