Disclaimer

Disclaimer voor AggieFotografie.nl

Agnes Koning, hierna te noemen Aggie Fotografie, verleent u hierbij toegang tot AggieFotografie.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie alsmede journalistieke doeleinden; teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Aggie Fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Aggie Fotografie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aggie Fotografie.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aggie Fotografie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aggie Fotografie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aggie Fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Over mij

Agnes Koning

Allround fotografe

Hallo & welkom op mijn website. Ik ben Agnes Koning en ik ben 19 jaar oud. Ik ben woonachtig in de stad Groningen.

Categorieën

Instagram

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Volg mij op