[112Nieuws] Een nacht met veel buitenbranden, zonder grote brandincidenten

Groningen , 31 december op 1 anauri 2021 – Ondanks het vuurwerkverbod was het een drukke jaarwisseling voor
Brandweer Groningen. Hierbij zijn zij in de oudjaarsnacht gealarmeerd voor incidenten, zoals container- en
afvalbrandjes. Grote brandweerincidenten hebben zich deze jaarwisseling niet voorgedaan. In sommige gevallen
moest de politie, en zelfs de ME, voor de brandweer een veilige werkomgeving creëren.

In de nieuwjaarsnacht 113 keer gealarmeerd.
Door heel de provincie Groningen ging het in de meeste gevallen om branden buiten. In een enkel geval ging het om
een woning. Door een snelle inzet van de ploegen bleef daar de schade beperkt.

Geweld tegen hulpverleners
Brandweer Groningen heeftin de oudjaarsnacht hun werk goed kunnen doen omdat de politie zorgde voor de
veiligheid van onze medewerkers. Hierdoor konden zij onze taken en verantwoordelijkheden uitvoeren en overal de
brandweerzorg verlenen. In Groningen, aan de Jadestraat/Barnsteenstraat, woedde een brand. De brandweer werd
geblokkeerd door een groep personen. De ME heeft ervoor gezorgd dat zij hun werk konden doen door de orde te
herstellen. Brandweerlieden hebben zich door politie-inzet in de provincie in de meeste gevallen niet bedreigd
gevoeld. In de vroege ochtend koos iemand ervoor om een bierflesje naar een brandweervoertuig te gooien.

Multi-surveillance team ook dit jaar weer ingezet
Ook dit jaar heeft brandweer Groningen een multi-surveillance team (MST) ingezet in de Stad Groningen. MST zorgt
voor goede en snelle afhandeling van buitenbranden. In het MST zitten een brandweer- en politieman; zij rijden als
eerste langs de buitenbranden en bepalen samen de ernst van de brand en de behoefte aan de eventuele komst van
extra brandweer. Het MST heeft 30 keer vastgesteld dat de buitenbrand een gevaar voor de omgeving vormde.